Maret 24, 2023
?>
Lempeng IV-a prasasti Kubu-kubu

Lempeng IV-a prasasti Kubu-kubu | Foto Skripsi milik Tinaretes Pribidina

Lanjutan transkripsi prasasti Kubu-kubu oleh Boechari (1985/1986) dari bagian 1-5.

Lempeng III-b

 1. panjurwan i brasahan sang gadanan wineh wdihan 1 ku 2. winkas sang kudang winaih wdihan 1 ku 2. tuha banwa sang wisat wineh wdihan 1.
 2. gusti sang sahan wineh wdihan 1. winkas i kubu kubu sang budunuh winaih wdihan 1 ku 2. Rama matuha dapu tapel wineh wdihan 1 ku 2.
 3. hulu wwatan i tal tal dapu mantuni wineh wdihan 1 ku 2. winkas iy unggah sri sang suddhini wineh wdihan 1 ku 2. dapu pageh
 4. rama matuha i kasukhan wineh wdihan 1 ku 2. dapu atyanta rama matuha i panjora mwang sang timbun wineh wdihan 1 ku 2. Mula
 5. i bunjal dapu wusi wineh wdihan 1. Kulapati i wrnnang sang dandaka wineh wdihan 1. rama i katuhabyrwan man gandhini wineh wdihan

Lempeng IV-a

 1. 1 ku 2. tuhalas i skarpandan si renu wineh wdihan 1. pinalakwan parepat rama iy unggah sri mwang i katnahan winaih wdihan
 2. 1 ku 2. madan rama i kubu kubu sang tapel winaih ku 2. mangla sang butwan mwang sang bhyasa sanka ri batwan wineh ma ma 1. pinintan kambang mwang
 3. parawantan kulapayi ing airganga ibu ni trb minaih ma 1. tuha padahi i himad si bala wineh wdihan 1 ma 2. Manana
 4. m sima sang santi mwang dapu pagih wineh wdihan panalih sadugala sowing ma 2. gen ny ambak rakryan hujung mwang reka maja
 5. wuntin an dinulu sira mangdorna mare banyan de sang mapatih alah pwa ikang bantan de nira nahan matangnya arpanadahakenya.

Lempeng IV-b

 1. anugraha i sri maharaja i wanananya mapadagang nuniweh tan kna nikang sima ing pinta pintan. wulu wulu. misra paramisra. tapa haji.
 2. panurang. kring. salyut. trpan. lebleb. manhuri. padam. amrati. malandang. leca. makalangkang. manimpiki.
 3. watu tajam. halu warak. limus galuh. panaruhan. aninanin. kukap gandar. sambal. sumbul. Pinila
 4. katangaran. ludan. tutan. tundan. konan. pakutakan. kranan sandanan tandas ning mas.
 5. tepung kawung. limbak kawah. ityaiwammadi prakara salwir ning wulu wulu mageng madnit ya tika tan tama i ri kana sima padagangnya.

Lempeng V-a

 1. anulan andah. anulang kebo. sapi. celeng. abasana. alaway. adasara. anunja. wsi wsi. Pikupiku
 2. kalmia bantal. abakul wwawwahan. pucang sereh. bawang. pipakan. ananam. anambul. hinanya. Patang
 3. nahan anugraha sri maharaja rakryan watukura dyah balitung. tinadah rakryan hujung pu manarak mwang reke ma
 4. umnisor i ri kanang masima sang manjala sang diha sang dhipa pu dahyang rupin i tan knani simanya ring parabyapara rowang haji

Lempeng V-b

 1. rakryan hino pu daksa tka amawa sri rakryan wunkal tihang pu bwalu sirikan pu wariga wka pu kutak pager wesi pu wira. tirwan sang sa
 2. kanuruhan pu kalakar. halaran pu kiwing. palarhyang pu punjung. dalinan pu manunsir. Manguri pu cakra. pankur pu ranjan.
 3. pu panjalwan. tirip pu wisnu. sang mamwatt ujar i hino. kandamuhi pu tungan. citralekha wunkal warani pu maniser. Paru
 4. jar i halu pu wisaga. pu damodara. i sirikan hujung galuh pu atudha. citralekha dharmamatinta pu wisnu i wka wiridih danu. citralekha da

Transkripsi lempeng berikutnya ada di prasasti Kubu-kubu bagian 3-5.

 

?>