BERBAGI
Bentuk Prasasti Muncang yang ditemukan di wilayah Kecamatan Singosari (C) NGALAM.ID
Bentuk Prasasti Muncang yang ditemukan di wilayah Kecamatan Singosari (C) NGALAM.ID
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Pernah ada bangunan suci bernama Siddhayoga, yang ada di Dusun Blandit, yang sekarang ini ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Bangunan suci itu diceritakan dalam sebuah prasasti bernama Prasasti Muncang yang ditemukan di dukuh tersebut pada tahun 1913 silam.

Prasasti Muncang ini berupa batu berbentuk segilima dengan ukuran tinggi 142,5 cm, panjang 99 cm, dan tebal 22 cm. Prasasti batu (linggopala) ini menggunakan aksara dan bahasa Jawa Kuno yang dipahatkan pada keempat sisinya. Nama Muncang ini sendiri diberikan berdasarkan adanya penyebutan nama Desa Muncang di dalam teks prasasti tersebut.

Setelah ditemukan, Prasasti Muncang ini disimpan di halaman rumah dinas Asisten Residen di Malang. Sewaktu Kantor Asisten Residen dibangun menjadi Kantor Pos Besar Malang, prasasti itu dipindahkan ke Kantor Seksi Kebersihan (Asrama Pemadam Kebakaran) Kota Malang. Ketika semua arca dan prasasti di tempat itu dipindahkan ke Museum Angkatan Darat Senaputra, prasasti tersebut dipindahkan lagi ke rumah Agus Sumanto (almarhum), mantan kepala Kantor Seksi Pemadam Kebakaran di Klayatan. Sejak Agustus 1996 prasasti itu dipindahkan ke Hotel Tugu Park Malang. Saat ini Prasasti Muncang berada di Balai Penyelamatan Benda Purbakala Mpu Purwa di Kota Malang.

Sebagian (36 baris) alih aksara Prasasti Muncang ini telah diterbitkan oleh Brandes-Krom dalam OJO. Karena belum sempat dibaca ulang, maka alih aksara prasasti ini dikutip dari OJO, tepatnya prasasti nomer 51. Prasasti ini menyebutkan bahwa pada bulan Caitra tanggal 6 Śuklapasa tahun 866 Śaka (3 Maret 944 M) Śrī Mahārāja rake Hino pu Sīnḍok Śrī Īśānawikramadharmottuŋgadewa telah memerintahkan kepada rakryān i halu pu Sahasra dan rakai Kanuruhan pu Da, agar sebidang tanah yang terletak di sebelah selatan pasar di Muñcang yang termasuk wilayah Hujung dijadikan sima serta dilepaskan dari kekuasaan wilayah Hujung kepada Samgat (…) Dang Acāryya Hitam.

Tanah tersebut bebas dari kewajiban membayar pajak, sebab diharuskan memelihara suatu bangunan prasada kabhaktyan bernama Siddhayoga. Hasil bumi tanah perdikan ini harus digunakan untuk membangun prasada kabhaktyan Siddhayoga yang merupakan bangunan suci tempat para pendeta melakukan persembahan kepada bhatara setiap hari, dan mempersembahkan bunga kepada bagi bhatara di Sang Hyang Swayambhuwa di Walandit.

Nama Walandit diduga saat ini menjadi Blandit, tempat ditemukannya Prasasti Muncang. Diduga, pada zaman dahulu, Desa Blandit-Wonorejo bernama Desa Muncang, yang berada di dalam wilayah Hujung. Sementara Hujung sendiri diduga sekarang menjadi Dukuh Ngujung di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari yang dipimpin Rakryan Hujung pu Madhuralokaranjana yang dikenal punya perhatian sangat besar terhadap bidang keagamaan. Sedangkan yang dimaksud Bhatara Sang Hyang Swayambhu di Walandit itu, bisa jadi berhubungan dengan pemujaan kepada Hyang di Gunung Bromo, karena Swayambhu adalah nama lain dari Dewa Brahma. Sedangkan letak Walandit (Blandit-Wonorejo) memang berada di lereng Gunung Bromo sebelah barat.

Beberapa prasasti lain yang mendukung Prasasti Muncang adalah Prasasti Linggasutan. Isi prasasti yang dikeluarkan tahun 929 Masehi ini menetapkan Desa Linggasuntan sebagai wilayah Rakryan Hujung dan hasil pertanian di sana dipersembahkan kepada Bhatara i Walandit. Pemujaannya dilakukan setahun sekali.

Alih aksara Prasasti Muncang:

1. om awignam

2. //o// swastiśakawarsātīta 866 caitra

3. māsa tihti sasṭi śuklapaksa tu pa ….. wāra rohi

4. ṇīnaksatra kasalaśa dewatā prītiyoga īrikā diwasanyā

5. jñā śrī mahārāja rake hino pu sīnḍok śrī īśānawikramadharmottuŋga

6. dewa tinaḍaḥ rakryān mapiŋhai i halu pu sahasra umiŋsor i rakai kanuruhan

7. pwa ….. kumonakan ikanaŋ lmaḥ kidul niŋ pkan i muñcaŋ watêk hujuŋ hīŋanya wetan sawatês lā

8. wan iŋ kamulān kumaṇḍi tkeŋ alas lor hīŋanya kidul irikaŋ luaḥ sawatês lāwan iŋ lumbaŋ

9. lumbaŋ hīŋanya kuluan luaḥ iŋ kampir sawatês lāwan i balkuŋ kumaṇḍi maŋalor iri kuluan sawatês

10. lāwan iŋ sa(ŋ) tiŋgiŋ hīŋanya lor iŋ pkan iŋ muñcaŋ piņḍa ukurnya maŋalor hop lbak tul(th)anya

11. ukurnya maŋuluan ḍpa ha ………. tanpa sawaḥ tanpaknas sīmān susukan de samgat (ḍa ņa) ḍaŋācāryya hitam

12. nya dharmmaksaitra pagawayana prāsāda kabhaktyan maŋaran i siddhayoga ………. manambaḥ paṇḍita ni ………. i bahaṭāra pra

13. tidina marāga skar i bhaṭāra i daŋ hyaŋ s(w)aya mūwa walaṇḍêt tanpa (ŋ) i sarbwa[..]jaya …..s catur (jaṇa) sakukusan iŋ (sawulan)

14. sahadaladali umijila aŋkan asuji māsa tan sepa iŋ kapūjān bhaṭāra i saŋ hyaŋ swayam….. i malaṇḍêt (aŋkan) imba…..yojana

15. ……….ja rikanaŋ lmaḥ haranan i muñcaŋ an sīnima dai samgat (ḍuṇu) māri yan lmaḥ i watak hujuŋ parnṇahanya swatantra tan katamāna deni winawa

16. saŋ mānak katrīṇi paŋkur tāwān tirip piŋhai wahuta muaŋ saprakāra niŋ maŋilala drabya haji iŋ daŋu miśra paramiśra wuluwulu prakā

17. ra paŋuraŋ kriŋ paḍam manimpiki paranakan limus galuḥ paŋriñci maŋhuri … śuŋka dhūra paŋaruhan taji watu tajam sukun halu warak raka

18. dut piniŋlai kataŋgaran tapa haji airhaji malandaŋ lêbalêblab kalaŋkaŋ kutak taŋkil trpan suluit watu walaŋ pamaṇi

19. kan maṇga sikpan rumban wilaŋ wanua wijikawaḥ tiŋkês ………. sahiran tuha….. jurugusali maŋrumbai maŋguñjai tu

20. hā nimbi tuhān huñjaman tuhan juḍi juru jalir ….. luŋ pawuŋkunuŋ ….. miśra hino wli hapū wli waduŋ wli tambaŋ wli pañjut wli

21. harêŋ palamak pakaluŋkuŋ uruttan ḍampulan tpuŋ kawuŋ ………. kalasā payuŋan sipad wilut (ja)ŋk(ūli) ….. naŋin pamāwaśya

22. panrāŋan skar tahun panu …. mahaliman kḍi walya ………. maŋiduŋ sambal sumbul hulun haji siŋga pamrsi watêk i jro itye

23. wamādi tantamā lmaḥ sīma haranan i muñcaŋ kewala ………. hyaŋ prāsāda kabhaktyan i siddhayoga ataḥ pramāna i sadrwyahajinya

24. kabeḥ samaŋkanaŋ sukhaduḥkha kadyaŋgāniŋ mayaŋ tan nawuaḥ walū rumambat iŋ natar wipati waŋkai kābunan rāh kasawur iŋ dalan wākcapalā dūhila

25. tan hidu kasirat hastacapalā mamijilakan wuri niŋ kikir mamūk mamuŋpaŋ lūdan tūttan aŋśa pratyaŋśa ḍaṇḍa kuḍaṇḍa bhaṇḍihalādi bhaṭāra i

26. saŋ hyaŋ prāsāda kabhaktyan i siddhayoga tātah parānani drabyahajinya kunaŋ ikanaŋ miśra mañambul mañawriŋ maŋlākha mamahaŋan maŋapus maŋubar ma

27. narub maŋ(gula) maŋdyun maŋhapū maŋharêŋ manūla wuŋkuḍu maŋluruŋ magawai ruŋki payuŋ wlū mopiḥ akajaŋ magawai kisi mamubut maŋanamanam manawaḥ mana

28. hib mamisaṇḍuŋ manuk makalakalā kapua ya tribhāgān drabya haji sadūman umarā i bhaṭāra i saŋhyaŋ prāsāda kabhaktyan i siddhayoga sadūman

29. umarā rikanaŋ rāma jā(pa)ka mamitan sīma i muñca(ŋ) sadūman maparaha i saŋ maŋilala drabya haji miśra kapua ikanaŋ masambyawahārākan bhaṭāra hana

30. ŋkāna hinihêban kwehanya anuŋ tan knāna de saŋ maŋilala drabya haji tluŋ tuhān i saŋ asambyawahāra iŋ sasama yan paŋulaŋ kbo 4 sapi .. wḍus

31. iŋ …. ma iŋ satuhan satuhan yan paŋulaŋ aṇḍaḥ sawantayan maŋ(ulu)ŋan tluŋ pasaŋ …. tluŋ lumpaŋ mamutêr tluŋ tuhān paṇḍai mas saparê(a)n pa

32. ṇḍai tambaga saparêan paṇḍai wsi saparêan towi ikanaŋ 1 … siddha pinakatuhānniŋ paṇḍai mamgat limaŋ puluḥ paŋaruhan ta (jên) samaŋkana ikanaŋ paṇḍai

33. (ma)nsapirakka ….i parêan niŋ paṇḍai mas atikā ikanaŋ paṇḍai kaŋśa ……… ka i parêan niŋ sapaṇḍai tambaga samaŋkana sakagawayan (iŋ wsi)

34. parêan niŋ paṇḍai wsi ataya[ḥ] tandeyan maparêana i kāwakanya matuiḥ tluŋ wḍai uṇḍahagi satuhān macadar tluŋ pacadaran

35. ikana .. tuṇḍāna kwaiha ni padagaŋ bhaṭāra tluŋ tuhān wuitan i padagaŋ bhaṭāra anpawli bhaṇda padgaran i paradêsa mas kā 4 iŋ satahun kramanya yan de

36. ….. i ….. naŋ mas pinaka wuitnyan padagaŋanakan bhaṭāra pāruan ikanaŋ ….. lanya iŋ satahun satahun

Sumber:
Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kuno
Pasar di Jawa Masa Mataram Kuna Abad VIII-XI Masehi – Titi Surti Nastiti
Mengenal Koleksi Benda Cagar Budaya di Kota Malang Seri 2
www.hurahura.wordpress.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.